Шановні колеги!

Ми раді вітати Вас на інтернет-сторінці провідної наукової установи України, що спеціалізується на дослідженні юридичних аспектів комплексної проблематики процесів розбудови державності в Україні: правового статусу людини і громадянина та питань його реалізації, проблем функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології, питань становлення та реалізації місцевого самоврядування, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, тощо.

Становлення державності в трансформаційний період розвитку суспільства, безумовно, є однією із найскладніших теоретичних і практичних проблем, що стоять перед політичною елітою, вченими-правознавцями і юристами-практиками України.

Сподіваємося, що плідна праця наукового колективу нашого Інституту, до складу якого входять відомі в Україні та за її межами вчені-правознавці, дозволить спрямувати процеси розбудови державності в Україні у конструктивне, методологічно виважене річище.

Ми завжди відкриті до співпраці з Вами і впевнені, що вона є запорукою успіху та процвітання нашої країни.

З повагою,
директор Інституту,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Серьогіна Світлана Григорівна

Новини

19 травня 2017 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого провели науково-практичну конференцію молодих учених та аспірантів «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності»


Збірник наукових праць “Державне будівництво та місцеве самоврядування” було проіндексовано у наукометричній базі International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)


Заступник директора з наукової роботи НДІ, к.ю.н., доцент І.І. Бодрова взяла участь у роботі з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України


Провідний науковий співробітник Інституту, к.ю.н., доцент О.Ю.Лялюк взяв участь у роботі міжнародного круглого столу «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування»


НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави


Архів новин...