Шановні колеги!

Ми раді вітати Вас на інтернет-сторінці провідної наукової установи України, що спеціалізується на дослідженні юридичних аспектів комплексної проблематики процесів розбудови державності в Україні: правового статусу людини і громадянина та питань його реалізації, проблем функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології, питань становлення та реалізації місцевого самоврядування, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, тощо.

Становлення державності в трансформаційний період розвитку суспільства, безумовно, є однією із найскладніших теоретичних і практичних проблем, що стоять перед політичною елітою, вченими-правознавцями і юристами-практиками України.

Сподіваємося, що плідна праця наукового колективу нашого Інституту, до складу якого входять відомі в Україні та за її межами вчені-правознавці, дозволить спрямувати процеси розбудови державності в Україні у конструктивне, методологічно виважене річище.

Ми завжди відкриті до співпраці з Вами і впевнені, що вона є запорукою успіху та процвітання нашої країни.

З повагою,
директор Інституту,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Серьогіна Світлана Григорівна

Новини

Проведено Міжнародний форум «Політика попередження та протидії гендерному насильству в Україні: імплементація міжнародних стандартів та проблеми суспільного сприйняття», організатором якого виступила Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрНУ


У структурі НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування створено Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем службового права


19 травня 2017 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого провели науково-практичну конференцію молодих учених та аспірантів «Наука державного будівництва та місцевого самоврядування на етапі модернізації української державності»


Збірник наукових праць “Державне будівництво та місцеве самоврядування” було проіндексовано у наукометричній базі International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF)


До організаційної структури НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування включено Навчально-наукову лабораторію дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності


Заступник директора з наукової роботи НДІ, к.ю.н., доцент І.І. Бодрова взяла участь у роботі з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для призначення членів Ради прокурорів України


Архів новин...