Шановні колеги!

Ми раді вітати Вас на інтернет-сторінці провідної наукової установи України, що спеціалізується на дослідженні юридичних аспектів комплексної проблематики процесів розбудови державності в Україні: правового статусу людини і громадянина та питань його реалізації, проблем функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології, питань становлення та реалізації місцевого самоврядування, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, тощо.

Становлення державності в трансформаційний період розвитку суспільства, безумовно, є однією із найскладніших теоретичних і практичних проблем, що стоять перед політичною елітою, вченими-правознавцями і юристами-практиками України.

Сподіваємося, що плідна праця наукового колективу нашого Інституту, до складу якого входять відомі в Україні та за її межами вчені-правознавці, дозволить спрямувати процеси розбудови державності в Україні у конструктивне, методологічно виважене річище.

Ми завжди відкриті до співпраці з Вами і впевнені, що вона є запорукою успіху та процвітання нашої країни.

З повагою,
директор Інституту,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Серьогіна Світлана Григорівна

Новини

Збірник наукових праць “Державне будівництво та місцеве самоврядування” постійно розширює своє представництво у міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах. На цей час збірник індексується у Index Copernicus International, Scientific Indexing Services (SIS), Academic Resource Index ResearchBib та ін.


Вийшов 32 випуск збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування»


Вийшов 19 випуск серії “Наукові доповіді” – “Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток” (М.Г. Окладна, І.В. Яковюк)


28–29 жовтня 2016 року було проведено перший міжнародний «круглий стіл» на тему: «Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри»


Провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук Головащенко Ольга Сергіївна була нагороджена Грамотою Харківської обласної ради


Архів новин...