Шановні колеги!

Ми раді вітати Вас на інтернет-сторінці провідної наукової установи України, що спеціалізується на дослідженні юридичних аспектів комплексної проблематики процесів розбудови державності в Україні: правового статусу людини і громадянина та питань його реалізації, проблем функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології, питань становлення та реалізації місцевого самоврядування, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів, порівняльного правознавства з державно-правових проблем, тощо.

Становлення державності в трансформаційний період розвитку суспільства, безумовно, є однією із найскладніших теоретичних і практичних проблем, що стоять перед політичною елітою, вченими-правознавцями і юристами-практиками України.

Сподіваємося, що плідна праця наукового колективу нашого Інституту, до складу якого входять відомі в Україні та за її межами вчені-правознавці, дозволить спрямувати процеси розбудови державності в Україні у конструктивне, методологічно виважене річище.

Ми завжди відкриті до співпраці з Вами і впевнені, що вона є запорукою успіху та процвітання нашої країни.

З повагою,
директор Інституту,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Серьогіна Світлана Григорівна

Новини

20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України


28 жовтня 2016 року Науковці Інституту взяли участь у Національному форумі «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні»


Провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук, доцент Лялюк Олексій Юрійович став лауреатом Премії Харківської міської ради


26 жовтня відзначає ювілей головний науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, дійсний член (академік) НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор Петро Мойсейович Рабінович


Науковці Інституту взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Конституційна реформа в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки»


Архів новин...