Конституційна Комісія схвалила проект змін до Конституції України щодо децентралізації влади

26 червня Конституційна комісія схвалила проект змін до Конституції України щодо децентралізації влади. У пленарному засіданні взяла участь член Конституційної комісії, директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування С.Г. Серьогіна.

На засіданні був розглянутий доопрацьований на підставі Висновку Венеціанської комісії (CDL-PI(2015)008-e) текст конституційного законопроекту. Проект змін до Конституції отримав схвальні відгуки не тільки Венеціанської комісії, чиї зауваження були враховані у фінальному варіанті тексту, а й усіх провідних європейських структур. Як зазначила у своєму виступі д.ю.н. С.Г. Серьогіна, метою запропонованих змін до Основного Закону нашої держави є відхід від централізованої моделі управління, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи організації влади на всіх рівнях адміністративно-територіального устрою, враховуючи принципи субсидіарності, повсюдності та фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Проект закону «Про внесення змін до Конституції України» відзначається низкою позитивних рис, до яких слід віднести, зокрема, оновлення конституційних засад адміністративно-територіального устрою та удосконалення його системи, утворення виконавчих органів місцевого самоврядування на обласному, районному рівнях, закріплення основних форм безпосереднього здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою та формулювання переліку таких форм як невичерпного, розширення об’єктів матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, імплементацію положень Європейської хартії місцевого самоврядування щодо сумірності фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, уточнення механізму делегування повноважень виконавчим органам місцевого самоврядування, конституювання терміну «акти місцевого самоврядування». Разом з цим процеси децентралізації не повинні призводити до послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини. Саме тому для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України як глава держави і гарант Конституції. У разі прийняття органами місцевого самоврядування актів, котрі не відповідають Конституції чи законам України, префект матиме право зупиняти дію їх актів з одночасним зверненням до суду. Такий механізм цілком узгоджується з принципами верховенства права і правової держави й стане важливим елементом загального механізму стримувань і противаг на місцевому рівні, сприятиме зміцненню законності й правопорядку в державі, утримуватиме органи місцевого самоврядування від прийняття невиважених рішень.

За результатами обговорення Конституційна комісія переважною більшістю голосів схвалила проект закону України «Про внесення змін до Конституції України» щодо децентралізації влади. «Хочу привітати членів Конституційної комісії з першим рішенням, яке ми ухвалили. Ми зробили перший крок до історичних змін. Україна буде однією з найсильніших країн Європи, і ключем до цього успіху буде реформа з децентралізації влади, місцевого самоврядування, – заявив Голова Верховної Ради України, голова Конституційної комісії В.Гройсман. – Хочу підкреслити і наголосити, що ми продовжуємо роботу і будемо далі напрацьовувати пропозиції – у нас напружений графік, – але зараз важливо, аби у терміни, передбачені процедурою, Президент України вніс пропозиції щодо змін до Конституції до Парламенту, і ми змогли попрацювати». Найближчим часом проект закону «Про внесення змін до Конституції України» щодо децентралізації влади буде переданий Президенту України.

З прийняттям важливого рішення Конституційну комісію привітав Президент України. Він подякував Конституційній Комісії за ефективну і якісну роботу, проведену на прозорих засадах. Президент підкреслив, що разом із фахівцями у роботі Комісії взяли участь представники всіх регіонів України. «Політично це правильно. Дуже важливо, що чисельні соціологічні опитування підтримують нашу ідею щодо категоричної неприйнятності ідеї федералізації. Внаслідок цих конституційних змін щодо децентралізації Україна залишається унітарною державою», – наголосив Петро Порошенко. Президент зазначив, що децентралізація є важливим, визначальним кроком, який наблизить владу до людей. Зокрема, громади отримають більше самостійності, повноважень, коштів на місцях, які будуть спрямовані на розвиток об’єктів інфраструктури, освіти, медицини. «Це крок, який зробить владу в Україні більш ефективною», – зазначив він. Президент України попросив Конституційну комісію продовжити свою роботу з опрацювання змін до Конституції щодо судової реформи.