Представники Інституту взяли участь у засіданні робочої групи з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади

Директор НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України Серьогіна С.Г. і завідувач відділу конституційно-правових проблем державного будівництва Інституту Колісник В.П. взяли участь у засіданні робочої групи з питань конституційних засад організації та здійснення державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України та децентралізації влади Конституційної Комісії, яке відбулося 22 квітня 2015 року.

Серьогіна С.Г. виступила з доповіддю про основні напрямки вдосконалення конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Вона наголосила на необхідності імплементації положень Європейської хартії місцевого самоврядування та Додаткового протоколу до неї, вдосконалення правового статусу територіальної громади, організаційних та матеріально-фінансових основ місцевого самоврядування.

«Однією з передумов формування дієздатних територіальних громад та реалізації різноманітних місцевих інтересів є визначення широкої сфери відання муніципальної влади, здатної забезпечити справжні самодіяльність, самоврядування та самоконтроль громад. Кожна держава визнає за територіальними громадами та створюваними ними органами муніципальної влади певний обсяг компетенції з урахуванням своїх політико-правових, соціально-економічних, національно-культурних традицій та реалій. Але за цих національних особливостей методологічною основою формування предметної підвідомчості муніципальних структур виступає принцип субсидіарності, згідно з яким держава не повинна брати на себе ті питання, які можуть успішно вирішуватися безпосередньо на місцях. З огляду на це стаття 143 Конституції України потребує певного розширення її положень предметами відання, які спрямовані на задоволення життєво важливих потреб громад» – зазначила Серьогіна С.Г.

Під час засідання члени робочої групи наголосили на необхідності визначитися, які саме з конституційних норм потребують корекції. Було обговорено концепції реформи з децентралізації влади, моделі місцевого самоврядування, польський досвід реформи місцевого самоврядування.

Підводячи підсумки засідання робочої групи голова Конституційної Комісії В.Гройсман доручив Інституту державного будівництва і місцевого самоврядування Національної академії правових наук України терміново опрацювати і узагальнити пропозиції членів Конституційної Комісії щодо розробки законопроекту “Про внесення змін до Конституції України» (в частині децентралізації влади, реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою).