Тематика дисертаційних досліджень, що здійснюються в Інституті станом на 1 січня 2016 р.:

Спеціальність

Назва дисертації

Виконавець

Науковий керівник

Наукова установа

Рік затвердження

1

12.00.01

Екологічна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект

Поліщук В. А.

д.ю.н., проф.

Серьогін В. О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2015

2

12.00.01

Державницька теорія місцевого самоврядування у правовій доктрині ХІХ-ХХІ ст.

Стешенко Т.В.

д.ю.н., проф.

Серьогіна С. Г.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2015

3

12.00.01

Колективні суб’єкти публічного права: теоретико-правовий аспект

Соіч О. В.

к.ю.н., старш. наук. співроб. Чапала Г.В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2015

4

12.00.01

Принципи юридичного контролю: теоретико-правова характеристика

Грибовський Б. О.

д.ю.н., проф.

Серьогін В. О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

5

12.00.01

Правові основи економічної безпеки України: загальнотеоретичні аспекти

Сорокіна В.В.

д.ю.н., проф.      Серьогін В.О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

6

12.00.01

Конституційний закон: правова природа, особливості, види 

Попович Н. В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

7

12.00.01

Право на свободу інформації: загальнотеоретичне дослідження 

Гермашев Ю. А.

к.ю.н., доц.

Слінько Т. М.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

8

12.00.01

Теоретично-правові засади державного контролю у сфері місцевого самоврядування

 

Каліновський А.В.

д.ю.н., проф.

Серьогіна С.Г.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

9

12.00.01

Правова психологія як структурний елемент правосвідомості

Жеребко М.А.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

10

12.00.01

Субсидіарність як принцип взаємодії держави і місцевого самоврядування

Онопрієнко Л.А.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

11

12.00.01

Концепція об’єднаної Європи та її розвиток в політико-правовій думці Німеччини в ХІХ – ХХ ст.ст.

Коренчук А.І.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

12

12.00.01

Міжнародний договір як джерело права в Україні: загальнотеоретичний аспект

Рагуліна К.А.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

13

12.00.01

Корупція як державно-правове явище: сутність, особливості і шляхи подолання

Кухарук А.В.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

14

12.00.01

Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект

Крутько А.Л.

д.ю.н., проф. Любченко П.М.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

15

12.00.01

Договірне правове регулювання: загальнотеоретична характеристика

Коморний О. М.

к.ю.н., старш. наук. співроб. Чапала Г.В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

16

12.00.01

Розвиток місцевого самоврядування в умовах модернізації сучасних монархій

Шпак Ю. О.

д.ю.н., проф.

Серьогіна С.Г.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2012

17

12.00.01

Право на підприємницьку діяльність в системі прав людини

Ковач А.В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2012

18

12.00.01

Механізми забезпечення та захисту прав людини в Україні: розвиток в умовах Європейської інтеграції

Волошина Я.В.

 

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2012

19

12.00.01

Публічно-правовий спір: загальнотеоретична характеристика

Лученко М.М.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Битяк Ю.П.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2012

20

12.00.01

Фіскальні органи як складова державного апарату: теоретико-правові аспекти

Форостянко Д.В.

д.ю.н., проф.      Серьогін В.О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2012

21

12.00.01

Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект

Носіков Д.М.

д.ю.н., проф.      Серьогін В.О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2011

22

12.00.01

Адаптація законодавства України до вимог права Європейського Союзу: теоретичний аналіз

Політуха О.Л.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2007