ІНФОРМАЦІЯ  
щодо наукових фахових видань з юридичних наук для опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

 

Назва видання

Періодичність

ISSN

Засновник

Контактна інформація

1

Вісник Національної академії правових наук України

4 рази на рік

1993-0909

Національна академія правових наук України

 

http://visnyk.kh.ua/

 

2

Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць

2 рази на рік

1993-0941

Національна академія правових наук України;

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

 

http://www.ndidbms.kharkiv.com/index.php?page=el_biblioteka

 

3

Проблеми законності: збірник наукових праць

4 рази на рік

2224-9281

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

http://plaw.nlu.edu.ua/

 

 

4

Теорія і практика правознавства

(електронне видання)

2 рази на рік

2225-6555

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

http://tlaw.nlu.edu.ua/

 

5

Вісник Філософія, філософія права, політологія, соціологія

4 рази на рік

2075-7190

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

http://nauka.nlu.edu.ua/download/filosof/inf.pdf

 

6

Економічна теорія та право

4 рази на рік

2411-5584

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

http://econtlaw.nlu.edu.ua/

 

7

Право та інновації

2 рази на рік

2311-4894

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України

http://ndipzir.org.ua/information_on_periodical

 

 

ПЕРЕЛІК інших наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  – див.: http://zakon.rada.gov.ua/go/v05_4330-09