Дисертації, які захищені аспірантами і здобувачами Інституту:

Спеціальність

Назва дисертації

Виконавець

Науковий керівник

Наукова установа

Рік захисту

1

12.00.01

Права людини у природно-правовій думці неотомізму

Рабінович С. П.

д.філос.н., проф.,

член-кор. НАПрНУ

Мироненко О. М.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Львівська лабораторія прав людини і громадянина

2003

2

12.00.01

Місцеве самоврядування в системі публічної влади

Чапала Г.В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

 

2004

3

12.00.01

Концепція правового спілкування: зміст, витоки, перспективи

Гетьман І.В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2006

4

12.00.01

Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання   

Бочаров Д.О.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2007

5

12.00.01

Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі

Сало В. І.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2008

6

12.00.01

Соціальна та правова держава: питання співвідношення

Головащенко О.С.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

 

2008

7

12.00.01

Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина

Тацій Л. В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

 

2008

8

12.00.01

Європейський Союз: правова природа об’єднання

Якименко Х.С.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2009

9

12.00.01

Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види

Гетьман Є. А.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2010

10

12.00.01

Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії)

Байдін Ю. В.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

 

2012

11

12.00.01

Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення та засоби забезпечення

Суходубова І.В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

12

12.00.01

Інституції громадянського суспільства: поняття, особливості, види

Мерник А.М.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

13

12.00.01

Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру в системі джерел права

Саннікова М.В.

д.ю.н., проф., член-кор. НАПрНУ

Колісник

В. П.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2013

14

12.00.01

Територіальна громада як суб’єкт права

Альошина Н.М.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

15

12.00.01

Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз

Петришин О.О.

д.ю.н., проф.

Серьогін В. О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2014

16

12.00.01

Тлумачення у праві: особливості герменевтичного підходу

Дружиніна-Сендецька Т.В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2015

17

12.00.01

Підзаконні акти:

загальнотеоретична характеристика

Романов Я. В.

д.ю.н., проф., академік НАПрНУ

Петришин

О. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2015

18

12.00.01

Правові засади інформаційного суспільства: загальнотеоретичний аналіз

Мукомела І.В.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2016

19

12.00.01

Фіскальна функція сучасної держави: теоретико-правовий аспект

Носіков Д.М.

д.ю.н., проф.

Серьогін В.О.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2016

20

12.00.01

Інститут громадянства Європейського Союзу (загальнотеоретичне дослідження)

Кулабухова А. В.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2016

21

12.00.01

Правовий статус релігійних об’єднань як інституту громадянського суспільства

Радченко А. Ю.

д.ю.н., проф.

Яковюк І. В.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2016

22

12.00.01

Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект

Крутько А.Л.

д.ю.н., проф.

Любченко П.М.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2017

23

12.00.01

Альтернативні способи вирішення правових спорів: теоретико-правовий аспект

Любченко Я.П.

д.ю.н., проф.

Серьогіна С.Г.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України

2018