Навчально-методичне забезпечення

  1. «Освітньо-наукова програма»
  2. «Навчальний план»:
  3. «Робочі програми з навчальних дисциплін»
  4. «Практична підготовка»