Перелік документів

Вступники до аспірантури особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури НДІ ДБ та МС (далі – заява) в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

До заяви вступник до аспірантури додає:

1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

3) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

4) чотири кольорові фотокартки 3×4;

5) список опублікованих наукових праць (за наявності);

6) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

8) копію картки фізичної особи – платника податків;

9) копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

11) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Усі копії документів засвідчує за оригіналами Приймальна комісія НДІ ДБ та МС. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

 

Заяви та документи подаються вступниками до Інституту:

з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.30

перерва з 13.00 до 13.30

вихідні дні  – субота, неділя

Тел. (057) 700-36-67, (057) 700-48-44, (057) 700-36-69