Перелік документів

Вступники до аспірантури особисто подають:

1) заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури НДІ ДБ та МС в паперовій формі. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних;

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

3) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

4) чотири кольорові фотокартки 3×4;

5) список опублікованих наукових праць (за наявності);

6) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

7) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

8) копію картки фізичної особи – платника податків;

9) копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

10) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

11) реферат у пластиковій папці-швидкозшивачу.

До документів додається картонна папка-швидкозшивач.

Під час подання заяви вступник до аспірантури пред’являє особисто:

1) документ, що посвідчує особу та громадянство,

2) документ про зміну прізвища,

3) документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4) сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Строк прийому заяв і документів:        

  • початок 01 липня 2019 року;
  • закінчення – о 16.00 09 серпня 2019 р.

Заяви та документи подаються:    

  • з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.30,
  • перерва з 13.00 до 13.30,
  • вихідні дні  – субота, неділя.

Тел. (057) 700-36-67, (057) 700-48-44, (057) 700-36-69