Бєлікова М.І.

Бєлікова М.І. Правове регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в Федеративній Республіці Німеччина та Україні / М. І. Бєлікова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 147-158