Любченко П.М.

П.М. Любченко Проблемні питання рішень Верховної Ради України та Конституційного Суду України в аспекті внесення змін до Конституції України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 15-24