Видання інституту

 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування досяг значних успіхів у розробці важливих теоретичних і практичних проблем право- і державознавства, результати яких оприлюднюються у наукових публікаціях. Науковцями Інституту здійснюється підготовка та видання значного обсягу наукової та науково-популярної літератури: монографій, наукових доповідей, енциклопедій, коментарів законодавства, словників, довідників, підручників, учбових посібників, брошур, збірників наукових статей та матеріалів наукових конференцій.

В Інституті сформовано бібліотеку юридичної літератури на паперових і електронних носіях, фонди якої поповнюються передусім за рахунок видань, здійсненних науковцями Інституту за результатами проведених фундаментальних і прикладних досліджень.