Редакційна колегія

Прізвище, ім’я, по батькові

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

1.

Серьогіна

Світлана Григорівна 

(головний редактор)

Національна академія правових наук України, директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування

доктор юридичних наук, професор

2.

Бодрова

Ірина Іванівна

(заступник головного редактора)

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи

кандидат юридичних наук, доцент

3.

Барабаш

Юрій Григорович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, проректор з навчальної роботи

доктор юридичних наук, професор

4.

Битяк

Юрій Прокопович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, перший проректор

доктор юридичних наук, професор

5.

Гаращук

Володимир Миколайович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідуючий кафедрою адміністративного права

доктор юридичних наук, професор

6.

Герасіна

Людмила Миколаївна

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології

доктор соціологічних наук, професор

7.

Колісник

Віктор Павлович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри конституційного права

доктор юридичних наук, професор

8.

Лук’янов

Дмитро Васильович

Національна академія правових наук України, в.о. головного вченого секретаря

кандидат юридичних наук, доцент

9.

Любченко

Павло Миколайович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри державного будівництва

доктор юридичних наук, професор

10.

Панов

Микола Іванович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідуючий кафедрою кримінального права №2

доктор юридичних наук, професор

11.

Петришин

Олександр Віталійович

Національна академія правових наук України, перший віце-президент

доктор юридичних наук, професор

12.

Рабінович

Петро Мойсейович

Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри теорії та філософії права

доктор юридичних наук, професор

13.

Скрипнюк

Олександр Васильович

Національна академія правових наук України, начальник відділу зв’язків з державними органами і міжнародними організаціями

доктор юридичних наук, професор

14.

Чапала

Геннадій Владиславович

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, вчений секретар

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

15.

Яковюк

Іван Васильович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідуючий кафедрою міжнародного права

доктор юридичних наук, професор

16.

Альбрехт

Петер-Алексис

Університет Гете м. Франкфурт-на-Майне (Німеччина), професор Інституту кримінально-правових наук  доктор юридичних наук, професор