Загальна інформація

Збірник «Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина» засновано в 1997 році.

У рамках збірника виділяють дві серії:
Серія І. – Дослідження і реферати.
Серія ІІ. – Коментарі прав і законодавства.

До редакційної колегії збірника входять:
проф. П.М. Рабінович (голов. ред.); доц. С. П. Добрянський (відповід. секр.); проф. В. Т. Нор; проф. В. Ф. Сіренко.

У збірнику друкуються монографічні дослідження науковців Львівської лабораторії прав людини і громадянина, отримані в результаті розробки наступних фундаментальних проблем:

• філософські основи і загальна теорія прав людини;

• імплементація універсальних та європейських стандартів прав людини в юридичну практику держав (насамперед України);

• ефективність застосування Європейської конвенції з прав людини та інших актів Ради Європи міжнародними та національними (зокрема українськими інституціями).

У збірнику вперше у пострадянських країнах почали друкуватися перекладені державною мовою найбільш актуальні для України рішення Європейського суду з прав людини.