Нормативна база діяльності Інституту

Постанова Кабінету Міністрів України про створення Інституту (PDF) 

 

Статут Інституту

 

Договір про спільну діяльність з видання збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» (PDF)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування» (PDF)

 

ПОРЯДОК складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (PDF)