Міжнародне та міжгалузеве співробітництво

Важливою передумовою відповідності сучасної науки потребам суспільства є координація наукових пошуків та їх результатів із представниками різних наукових установ, державних та громадських організацій, як вітчизняних, так і іноземних. Підтримання міжнародних контактів є необхідним для вдосконалення вітчизняної науки та практики.

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України є відкритим для співпраці з іноземними установами з питань, які охоплюють діяльність Інституту.