Контакти

НДІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАПрН УКРАЇНИ

 

61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 80

Тел/факс: +380 (57) 700-36-69
E-mail: info@dbms.institute