Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем службового права НАПрН України розроблено інформаційні буклети з актуальних питань державної служби

Вступ на державну службу

Дисциплiнарна вiдповiдальнiсть державного службовця

Заохочення державних службовців

Обмеження пiсля припинення дiяльностi, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Обмеження спiльноi роботи близьких осіб

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які прирівнюються до них

Обмеження щодо одержання подарунків публічними службовцями у зарубіжних країнах

Обмеження щодо сумiсництва та суміщення з іншими видами діяльності за законодавством України для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Підвищення рівня професійної компетентності державного службовця

Правова регламентацiя патронатної служби

Правовий статус державного службовця

Припинення державної служби

Службова кар’єра державного службовця