У межах проекту “Я маю право!” видано навчальні посібники

Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем службового права НАПрН України спільно із Запорізьким національним університетом розроблено навчальні посібники.

Адмiністративне право України : навчальний посібник / для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 84 с.

Мiжнароднi стандарти державного управління : навчальний посібник /  посібник / для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство» / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 56 с.

Коломоєць Т.О. Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей) : навчальний посібник навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Право» освітньої програми «Правознавство» / Т.О. Коломоєць, А.А. Шарая. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 80 с.