В рамках проекту «Я маю право» 15 травня 2018 року відбулась науково-практична конференція «ПРАВА ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТІЯ»

Співорганізаторами заходу виступили: НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Участь у конференції взяли науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти.
Конференція була присвячена актуальним проблемам забезпечення прав людини і громадянина, питанням демократії у сучасних умовах.

Координатор заходу : д.ю.н., професор Яковюк Іван Васильович,
тел. (057) 704-92-19.

Місце проведення : м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого