Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України виступила партнером Правового практикуму «Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства. Рішення Великої Палати Верховного Суду в адміністративних справах»

21 квітня 2018 року Всеукраїнським юридичним журналом «Право України», Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду суло організовано і проведено Правовий практикум на тему ««Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства. Рішення Великої Палати Верховного Суду в адміністративних справах». До участі у практикумі були запрошені юристи-вчені, юристи-практики, студенти закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Право» освітньо-професійною програмою «Правознавство», всі, хто цікавиться проблематикою адміністративного судочинства. Партнерами заходу виступили: Єдиний портал аналітики судової практики Ratio Decidendi, Видавничий Дім “Ін Юре», Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України.

Значну зацікавленість викликали виступи: Голови Касаційного адміністративного  суду у складі Верховного Суду М. Смоковича «Огляд новел Кодексу адміністративного судочинства України», а також суддів Касаційного суду у складі Верховного Суду  В. Бевзенка «Типові та зразкові адміністративні справи за Кодексом адміністративного судочинства», І. Желтобрюх «Новели апеляційного провадження», О. Прокопенка «Рішення Великої Палати Верховного Суду в адміністративних справах. Огляд справ,  які передані на розгляд Великої Палати Верховного суду», а також Д. Гельманцева, який виступив модератором заходу. Чимало корисної інформації, узагальнень правозастосовчої практики, рекомендацій для учасників заходу було доповнено й презентацією Порталу аналітики судової практики Ratio Decidendi із сертифікатом на користування та доступ до її ресурсів, комплектами юридичної літератури, а також можливістю доступу до відеозапису Практикуму.