24 квітня 2018 року відбулась I науково-практична конференція «УКРАЇНА І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Співорганізаторами заходу виступили:НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Конференція присвячена актуальним проблемам європейської інтеграції, зокрема, історії та теорії об’єднавчого процесу, європейського права і його співвідношення з національним та міжнародним правом, питанням захисту прав людини, впливу геополітичних інтересів на інтеграційний процес, взаємовідносинам України з Європейським Союзом тощо.

Участь у конференції взяли науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, інші науковці та практичні фахівці в галузі міжнародного права.
Координатор заходу : д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яковюк Іван Васильович,
тел. (057) 704-92-19.

Місце проведення : м. Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого