Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права : монографія / Ю. Г. Барабаш. — Харків : Право, 2008. — 220 с.

Монографія є одним із перших комплексних конституційно-правових досліджень державно-правових конфліктів. У роботі розглядаються такі теоретичні засади державно-правової конфліктології, як поняття, сутність та ключові ознаки державно-правових конфліктів. Особлива увага приділяється конфліктологічному підходу в конституційно-правовому регулюванні. Аналізуються фактори, що впливають на стан та динаміку державно-правових конфліктів, серед яких: дискреційні повноваження, криза парламентаризму, конкуруюча компетенція, модель формування колегіальних органів влади. Практична спрямованість монографічного дослідження обумовила розгляд такого блоку питань, як форми попередження та розв’язання державно-правових конфліктів (конституційна реформа, розпуск парламенту, імпічмент посадовим особам, парламентська відповідальність уряду).