Закоморна К.О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми): посіб. для підготовки до іспитів / К.О. Закоморна. – Х.: Право, 2014. – 264 с.

Навчальний посібник «Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми)» складено відповідно до навчальної програми з курсу державне (конституційне) право зарубіжних країн. У посібнику стисло викладено матеріал загальної та особливої частин дисципліни державне (конституційне) право зарубіжних країн для студентів юридичних учбових закладів. Значна увага в посібнику приділена найбільш складним питанням загальної частини навчального курсу та останнім змінам конституційного законодавства окремих зарубіжних країн, які вивчаються в особливій частині навчального курсу. Перевагою даного посібника є наявність схем, в яких відображено опорні положення кожної теми навчальної дисципліни державне (конституційне) право зарубіжних країн. Мета посібника полягає у систематизації знань про базові категорії державного (конституційного) права в зарубіжних країнах та висвітленні основних тенденцій сучасного конституційного розвитку країн Америки,  Азії та держав-членів ЄС і СНД.