Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми : монографія / за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування, Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2010. – 272 с.

У монографії з урахуванням сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні і практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення із суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.