Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні / О.Ю. Лялюк. – Монографія. – Х. : Право, 2008. – 288 с.

У монографії досліджуються основи організації і діяльності місцевих рад, їх сутність, встановлюється місце в системі елементів державного будівництва та місцевого самоврядування, доводиться їх системність, пропонуються критерії класифікації, визначається рівень правової регламентації. На теоретичному рівні розроблені моделі подальшого розвитку основ організації і діяльності місцевих рад, запропоновано комплексний підхід до їх реформування. Детально розглянуто окремі елементи основ, напрямки поліпшення їх складників, а також запропоновано конкретні підходи до вирішення проблем їх реалізації.