Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С. И. Максимов. – Харьков : Право, 2002. – 328 с.

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу переваг і недоліків головних способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як  орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств.

Для наукових працівників, викладачів вузів, студентів юридичних і філософських спеціальностей, усіх тих, хто цікавиться проблемами галузі знання, що активно розвивається — філософії права.