Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації : вибр. праці: статті, аналіт. огляди, переклади (2003–2011) / С. І. Максимов. – 2-ге вид., допов. – Х. : Право, 2012. – 432 с. – (Бібліотека міжнародного часопису «Проблеми філософії права»)

У збірці представлено вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані в міжнародному часопису «Проблеми філософії права» та в інших юридичних виданнях з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення, зокрема, його досвід як учасника п’яти всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд із науковими статтями до видання також включено аналітичні огляди матеріалів цих конгресів та переклади праць провідних західних філософів права – їх учасників.

Для науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів юридичних та філософських спеціальностей.