Муніципальне право України: навч. посіб. / П. М. Любченко. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2012. – 496 с.

У навчальному посібнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Муніципальне право України». Розгля-
даються предмет, метод, система муніципального права України, розкривається зміст основних інститутів цієї галузі, аналізується правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування, проблеми правового регулювання муніципально-правової відповідальності, компетенція органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх взаємовідносини з органами державної влади.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, депутатів місцевих рад, муніципальних службовців.

Повний текст навчального посібника (PDF)