Неклассическая философия права: вопросы и ответы / С. І. Максимов [та ін.] ; за ред. А. В. Стовби. — Харьков : б. в., 2013. — 272 с. — (Б -ка междунар. журн. «Проблемы философии права»)

Дана колективна монографія підготовлена ​​авторським колективом провідних російськомовних філософів і теоретиків права, що належать до т.зв. «неоклассичному праворозумінню». Книга являє собою авторські відповіді на «одвічні» філософсько-правові питання: (що є право ?; відміну природного і позитивного права; співвідношення сущого і належного в праві тощо). Характерною рисою цього видання є плюралізм підходів, внаслідок чого читачеві не пропонується «єдино вірної», догматичної відповіді, але різні варіанти осмислення фундаментальних проблем правознавства.