Онупрієнко А. М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз : монографія / А. М. Онупрієнко. – Х. : Крок, 2009. – 300 с.

Монографія є першим в українській правовій літературі комплексним загальнотеоретичним дослідженням природи місцевої влади, ролі та місця місцевих органів влади в механізмі демократичної держави, в системі вертикального поділу влади, організації у цьому контексті інституту місцевої влади. У роботі представлено концепцію організації влади в Україні; досліджені та розкриті особливості співвідношення місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування, проблеми делегування повноважень. Сформульовані концептуальні положення, рекомендації та пропозиції щодо удосконалення законодавства про місцеву владу в Україні з метою підвищення ефективності її організації та функціонування.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, практичних працівників, політиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями влади та її органів. Буде корисна працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування. Може бути використана як навчальний посібник з дисциплін «Загальна теорія держави і права», «Конституційне право України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні», «Адміністративне право», «Муніципальне право».

Ключові слова: поділ влади, центральна влада, місцева влада, правове регулювання, місцеве самоврядування, органи місцевої виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, механізм демократичної держави, делегування.