Панов М.І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов ; передм. В.П. Тихого; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. – Київ : Ін Юре, 2010. – 812 с.

Видання підготовлене до 70-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора М. І. Панова. В зібранні знайшли відображення наукові праці автора, опубліковані в різні роки. Більшість із них на сьогодні стала бібліографічною рідкістю, хоча погляди вченого, наукові підходи, положення та концепції, ним розроблені, сприйняті науковою спільнотою не лише в Україні, а й далеко за її межами. У добірку увійшли наукові праці з проблем кримінального права (Загальної та Особливої частин), філософії й соціології права, теорії та історії держави і права.