Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) : монографія / Ю. Г. Барабаш ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х. : Легас, 2004. — 192 с.

У монографії розглядаються теоретичні засади парламентського контролю, зокрема, його правова природа та інституціональний механізм, принципи та функції, види, форми і стадії; правовідносини в сфері парламентського контролю; місце парламентського контролю в системі функцій Верховної Ради України. Досліджуються і визначаються основні напрямки вдосконалення правового регулювання та практики застосування в Україні таких форм парламентського контролю, як парламентські слухання, парламентське розслідування; імпічмент Президента України та оголошення недовіри Кабінету Міністрів України; розкриваються форми контрольної діяльності народного депутата України та внутрішнього парламентського контролю; аналізується контрольна діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Рахункової палати.