Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність : моногр. / М. І. Панов, Л. М. Герасіна, В. Д. Воднік, О. Г. Данилян, Г. П. Клімова; ред.: М. І. Панов, Л. М. Герасіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — К. : Вид. дім «Ін Юре», 2005. — 381 c.

Досліджено особливості формування політико-правових інститутів сучасної держави як окремих організаційно-функціональних структур у системі державного регулювання та політичного функціонування, що діють на підставах легальності та публічності, за участю публічних політиків і спеціальних професійних груп державних службовців, характеризуються певним рівнем компетенції та реальним впливом на політичні процеси. Розглянуто сучасні парадигми інституціонального, ціннісного та структурно-функціонального аналізу діяльності політико-правових об’єктів, їх характерні ознаки та розроблено класифікацію. Проаналізовано державні, політологічні, філософсько-правові та соціологічні аспекти діяльності сучасних політико-правових інститутів. Проаналізовано вплив політичної культури, рівня соціального розвитку особистості та удосконалення політичних технологій на оптимізацію діяльності політико-правових інститутів.