Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография / С. И. Максимов ; НЮАУ им. Я. Мудрого. – Харьков : Право, 2002. – 328 с

У монографії здійснена спроба філософського осмислення правової реальності як особливого феномена. На основі аналізу достоїнств і недоліків способів осмислення права пропонується концепція правової реальності в єдності її онтологічного, антропологічного і аксіологічного аспектів. Обґрунтовується поняття правового суспільства як орієнтира реформування правових систем посттоталітарних суспільств.