Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / под общ.ред. М.В. Цвика. А.В. Петришина. — Харьков, Право, 2011.

Видання присвячене історико-теоретичним і методологічним проблемам формування і розвитку національної правової системи України. Розкривається сучасне становлення методології дослідження правової системи і держави, зокрема філософсько-правові підходи до праворозуміння, ролі права як соціального явища, зміст принципу верховенства права. Висвітлюється історія формування та розвитку національної держави і права з часів Київської Русі до сьогодення, розглядаються теоретичні проблеми розвитку правової системи України, окремі її елементи, визначається місце національної правової системи України серед сімей правових систем сучасності.