Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / О. Ю. Битяк [та ін.] ; за ред.: Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка ; Наук.-дослід. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування . – Х. : Право, 2007. – 248 с

У монографії з урахуванням сучасних методологічних підходів аналізуються актуальні проблеми праворозуміння, визначення, становлення та розвитку правової культури, її співвідношення з правовою свідомістю, досліджуються особливості змісту і реалізації правової культури управлінських кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування.