Правовые проблемы определения и реализации государственного суверенитета на современном этапе : моногр. / С. Г. Серегина [и др.] ; под общ. ред.: А. К. Сковикова, И. В. Яковюка. — М. : ООО «НИПКЦ Восход-А», 2010. — 320 с.

У монографії з сучасних методологічних позицій аналізуються теоретичні та практичні проблеми реалізації державного суверенітету, його співвідношення з суверенними правами, досліджуються особливості реалізації суверенітету в умовах членства в Європейському Союзі.