Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні : монографія / Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. — Х. : Право, 2009. — 352 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментальних засад правосвідомості і правової культури, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з’ясуванню правосвідомості і правової культури як базових чинників державотворчого процесу в Україні. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають правосвідомість і правову культуру в політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.