Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна О. Г. Данильян та ін.; за заг.ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. — Х.: Право, — 2008. — 320 с.

Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад теорії політичних систем сучасності, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, виявленню основних закономірностей і тенденцій їх розвитку та модернізації, структурно-функціональних особливостей перебудови політичної системи за трансформаційних умов. Особливістю видання є те, що його автори розглядають політичні системи у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціологічному аспектах.