Філософія права: сучасні інтерпретації : Вибрані праці: статі, аналітичні огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. – Х. : Право, 2010. – 336 с.

У збірку увійшли вибрані праці доктора юридичних наук, професора С. І. Максимова, опубліковані у міжнародному часописі «Проблеми філософії права» та в інших провідних юридичних виданнях, з актуальних питань філософії права, в інтерпретації яких знайшов відображення його досвід як учасника всесвітніх конгресів з філософії права. Поряд з науковими статтями до видання також включені аналітичні огляди матеріалів цих конгресів та переклади праць провідних західних філософів права  —  їх учасників.