Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums / Ed. by V.Ia. Tatsyi, eng. edition ed. and transl. by W.E. Butler. – Vol. 1: Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence / Ed. by O.V. Petryshyn. – London: Wildy, Simmonds and Hill Publishing, 2015.

У жовтні 2015 року в Лондонському видавництві Wildy, Simmonds and Hill Publishing вийшов друком перший том «Загальнотеоретична та історична юриспруденція» п’ятитомної монографії «Правова доктрина України». Переклад на англійську мову та його наукову редакцію було здійснено іноземним членом НАН України і НАПрН України, членом-кореспондентом Міжнародної академії порівняльного права, професором Університету штату Пенсільванія (США) В. Е. Батлером.

Перший том підготовлений колективом авторів за загальною редакцією першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина, містить наукові погляди щодо філософсько-правових, методологічних та наукознавчих засад правознавства, доктринальних вимірів верховенства права, прав людини і правової системи, праводоктринальних концепцій сучасної української державності та історико-правових доктрин. За змістовою сутністю це оригінальне наукове видання окреслює засади створення нової парадигми – концептуальної моделі наукової теорії правової системи сучасності як історично закономірного, складного та багатомірного соціально-правового явища, а також аналіз таких її основних структурних елементів, як право, правовідносини, суб’єктивні права та обов’язки особи, правова культура і правосвідомість, відповідальність, правозастосовна практика, правове регулювання тощо.