Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень Інституту на 2012-2016 роки

 1. Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина:
 • Методологічні засади дослідження прав людини та їх державного захисту в Україні;
 • Міжнародні стандарти та державно-юридичні засоби забезпечення прав людини в Україні;
 • Проблеми гарантування реалізації основних прав і свобод людини і громадянина в умовах становлення демократичної, соціальної, правової держави;
 • Рішення Європейського суду з прав людини, як механізм забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • Удосконалення конституційного забезпечення прав і свобод людини в Україні.

 

 1. Проблеми формування національної правової системи України:
 • Розвиток правової системи України в умовах становлення європейського правового простору;
 • Проблеми підвищення якості нормотворчої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • Проблеми адаптації національної правової системи України до міжнародно-правових стандартів;
 • Інтерпретаційно-правові акти: поняття, структура, види;
 • Система джерел вітчизняного права;
 • Територіальна громада як суб’єкт права.

 

 1. Правове забезпечення державного будівництва, розвитку політичної системи та місцевого самоврядування:
 • Проблеми удосконалення правового регулювання компетенції органів публічної влади;
 • Проблеми удосконалення правового регулювання діяльності апарату Президента України;
 • Теоретичні та правові проблеми організації та функціонування української держави в умовах конституційної реформи;
 • Конституційно-правове регулювання механізму реалізації публічної влади в Україні;
 • Проблеми функціонування органів державної влади, конституційно-правових, адміністративно-правових відносин та державно-правової конфліктології;
 • Проблеми удосконалення організації влади на місцевому рівні;
 • Правова культура виборчого процесу в Україні;
 • Правове регулювання відносин між державою і церквою.

 

 1. Правове забезпечення механізму формування та реалізації економічної політики держави:

– Проблеми розвитку податкового права на сучасному етапі;

– Проблеми кодифікації податкового права України.

 

 1. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку.:
 • Правові проблеми визначення і реалізації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції та глобалізації;
 • Вплив європейських інтеграційних процесів на державно-правовий розвиток України на сучасному етапі;
 • Форми участі України в європейських інтеграційних процесах;
 • Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті наближення до європейських правових стандартів;
 • Досвід удосконалення органів державної влади в європейських країнах та можливості його застосування в Україні;
 • Проблеми забезпечення інформаційного суверенітету в умовах глобалізації;
 • Конституційно-правові аспекти реформування інституту виборів в аспекті міжнародних стандартів.