Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування наданий науково-консультативний висновок щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» в частині припинення повноважень депутатів місцевої ради у разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення

На адресу Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України надійшов лист Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (№ 04-14/13-1703 від 28.03.2016р.), в якому виказане прохання надати роз’яснення стосовно процедури припинення відповідно до вимог ч. 2 ст. 50 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноважень депутатів місцевої ради у разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

Аналіз Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування дозволив дійти наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 141 Конституції України статус депутатів та їхні повноваження визначаються законом.

Згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у разі віднесення населених пунктів до категорії міст обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення на їх території припиняються повноваження депутатів місцевої ради, які були обрані від цього населеного пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради.

Вказана норма була прийнята парламентом в 2002 році, коли порядок формування місцевих рад регулювався іншим законодавством, що згадується в чинній сьогодні ч. 1 ст. 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (депутат місцевої ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»). Згідно вказаного Закону депутати місцевих рад обиралися за мажоритарною виборчою системою відносної більшості.

Необхідність норми, закріпленої у ч. 2 ст. 50 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», зрозуміла, адже віднесення до категорії міст обласного значення, кардинально змінює статус міста і його відносини із органами районного та обласного рівня, порядок представництва жителів цього міста у відповідних органах місцевого самоврядування (різний порядок утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної та обласної рад закріплено в частинах 6, 7 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори»).

Згідно ч. 3 ст. 2 Закону України «Про місцеві вибори» вибори депутатів обласних, районних, міських рад проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно області, району, територією міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднаної міської територіальної громади.

У зв’язку з переходом від мажоритарної до пропорційної виборчої системи реалізація правового припису, закріпленого у ч. 2 ст. 50 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ускладнюється, оскільки пропорційна виборча система не дозволяє досягти бажаного результату, на який сподівався законодавець, встановлюючи цю норму в 2002 році.

Водночас, це не означає, що положення ч. 2 ст. 50 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» не можуть бути реалізовані.

Постановою Верховної Ради України № 985-VIII від 4 лютого 2016 р. місто Балта Балтського району Одеської області віднесено до категорії міст обласного значення. З моменту набрання чинності вказаної Постанови повноваження депутатів відповідної районної, обласної, міської ради, які обрані в територіальних виборчих округах, утворених на території міста Балта Балтського району Одеської області, припиняються.

Згідно ч. 4 ст. 92 Закону України «Про місцеві вибори» місцеві ради невідкладно інформують відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

Відповідно до ч 7 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» у разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до закону про місцеві вибори.

Відповідно до ст. 90 Закону України «Про місцеві вибори» у разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією з дотриманням порядку, передбаченого статтею 89 цього Закону. Територіальна виборча комісія направляє копії рішень про визнання обраним та реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії до Центральної виборчої комісії невідкладно після їх прийняття.

Разом з тим, слід окремо наголосити, що дотримання вищезазначеного порядку не забезпечить новий характер взаємовідносин міста Балта з органами влади районного та обласного рівня. Зокрема, це стосується представництва інтересів жителів міста Балта в обласній раді. Відповідно до ч. 7 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори» для проведення виборів депутатів обласної ради відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як за 35 днів до дня чергових або перших місцевих виборів утворює на території кожного району, міста обласного значення територіальні виборчі округи, кількість виборців у яких має бути за можливості максимально наближеною до середньої кількості виборців у територіальному виборчому окрузі відповідного багатомандатного округу. Належне представництво жителів міста Балта в обласній раді буде забезпечено лише після проведення наступних місцевих виборів.

У зв’язку з віднесенням до категорії міст обласного значення жителі міста Балта втрачають право обирати депутата до районної ради. Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори» на території кожного села, селища, міста районного значення утворюється один територіальний виборчий округ з виборів депутатів районної ради або кілька територіальних виборчих округів з виборів депутатів районної ради з приблизно однаковою кількістю виборців.

Отже, в такому випадку логічно було б не визнавати обраним та не проводити реєстрацію депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії. Однак, законодавство цього сьогодні не допускає.

Алогічним виглядає і припинення повноважень депутата (депутатів) об’єднаної міської територіальної громади, які обрані в територіальних виборчих округах, утворених на території міста Балта. Адже це фактично нічого не змінює, а лише призведе до того, що депутатами стануть кандидати, які набрали менше голосів і, відповідно, мають меншу підтримку виборців.

Узагальнюючи, зазначимо, що нелогічність законодавства не є підставою для його невиконання, а тому отримавши повідомлення від відповідних місцевих рад територіальні виборчі комісії повинні прийняти рішення про визнання обраним та зареєструвати депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати від місцевої організації партії.