Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування наданий науково-консультативний висновок щодо визнання юридичної особи та філії іншої юридичної особи пов’язаними особами в аспекті застосування законодавства про державні закупівлі

Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування за запитом виконавчого органу Харківської міської ради наданий науково-консультативний висновок щодо визнання юридичної особи та філії іншої юридичної особи пов’язаними особами в аспекті застосування законодавства про державні закупівлі.

При підготовці висновку здійснений аналіз нормативно-правового матеріалу на підставі юридичних доктрин та законодавства України, що діяло під час підготовки висновку, та відносин, що склалися під час їх застосування, окремих положень Закону України «Про здійснення державних закупівель», Цивільного кодексу України, інших законів, нормативно-правових актів та роз’яснень з питань їх застосування.

Як зазначено у висновку, участь юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів у процедурах державних закупівель регулюється спеціальними законодавчими актами, зокрема Законом України «Про здійснення державних закупівель». Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. При цьому у ст. 1 Закону визначено поняття та ознаки пов’язаної особи та зазначено, що пов’язана особа відповідає будь-якій із таких ознак:

  • юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі, або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;
  • фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;
  • службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;
  • фізичні особи – члени комітету з конкурсних торгів замовника та/або члени їх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі, або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю потрібно розуміти можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається в залежності від обсягу корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Для цілей цього Закону членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства.

При буквальному тлумаченні наведених ознак пов’язаних осіб слід вказати на відсутність серед них такої ознаки, як віднесення юридичних осіб — державних підприємств до сфери управління одного центрального органу виконавчої влади. Використане в аналізованому положенні Закону посилання на здійснення контролю стосується передусім контролю за господарською діяльністю учасника, тоді як відповідно до статутів та положення юридичні особи, про які йдеться у висновку, здійснюють самостійну господарську діяльність.

Крім того, зазначені ознаки у ст. 1 Закону ознаки як такі, що носять обмежувальний характер, є вичерпними і розширювальному тлумаченню не підлягають.

Виходячи з викладеного, зроблений узагальнюючий висновок: факт віднесення юридичних осіб до сфери управління одного центрального органу виконавчої влади не свідчить про відповідність їх хоча б одній з ознак, визначених п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону, пов’язаних осіб і не дає підстав кваліфікувати їх як пов’язаних осіб у розумінні Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».