Круглий стіл «Розвиток територіальних громад – запорука ефективної держави»

13 травня 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та Харківській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України провели Круглий стіл «Розвиток територіальних громад – запорука ефективної держави».

В процесі обговорення учасники дійшли висновків, що на даний час ефективного та швидкого розв’язання потребує ціла низка проблем:

1) неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку з реальними інтересами територіальних громад;

2) нерозвиненість форм прямого народовладдя, неспроможність членів громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та досягнення спільних цілей розвитку громади;

3) зниження рівня професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслідок низької конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці, зниження рівня престижності посад, що призводить до низької ефективності управлінських рішень;

4) корпоратизація органів місцевого самоврядування, закритість і непрозорість їх діяльності, високий рівень корупції, що призводить до зниження ефективності використання ресурсів, погіршення інвестиційної привабливості територій, зростання соціальної напруги;

5) надмірна централізація повноважень органів виконавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів;

6) відсторонення громад від вирішення питань у сфері земельних відносин, посилення соціальної напруги серед сільського населення внаслідок відсутності повсюдності місцевого самоврядування.

Подолання відповідних проблем потребує низки заходів:

1) визначити місце і роль статуту територіальної громади в системі нормативно-правових актів, які становлять правову основу місцевого самоврядування;

2) переглянути систему первинних суб’єктів територіального самоврядування в Україні, доповнивши її територіальними спільнотами району, області;

3) покращити діяльність постійних комісій місцевих рад як основних робочих структур цих органів, їх взаємодію з підприємствами, організаціями та установами, впроваджувати комплексне планування діяльності комісій, особливо у контрольній сфері з метою попередження фактів надлишкових перевірок ними підконтрольних об’єктів;

4) нормативно-правовими та організаційними заходами сприяти підвищенню ролі органів самоорганізації населення у вирішенні питань місцевого значення;

5) сприяти подальшому розвитку форм безпосередньої демократії на місцях (місцевий референдум, місцеві ініціативи, громадські слухання, загальні збори громадян за місцем проживання та ін.);

6) запровадити дієвий громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

7) визначити чіткі підстави і механізми реалізації муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою;

8) забезпечити самостійну та достатню матеріально-фінансову основу організації та діяльності органів регіонального самоврядування; визнати територіальні спільноти районів, областей суб’єктами комунальної форми власності;

9) сприяти діяльності громадських організацій, які ставлять за мету обмін досвідом діяльності органів самоврядування різних рівнів, поширення практики діяльності муніципальних структур європейських країн.