Круглий стіл щодо децентралізації влади та адміністративно-територіальної реформи

7 липня 2014 року НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого провели Круглий стіл щодо децентралізації влади та адміністративно-територіальної реформи.

Обговоривши існуючий стан та проблеми сучасної системи адміністративно-територіального устрою держави, територіальної організації влади, учасники круглого столу висловили пропозиції щодо основних положень адміністративно-територіальної реформи, засад та шляхів удосконалення системи управління на регіональному і місцевому рівнях, внесли конкретні зауваження і пропозиції. Зокрема, дійшли таких висновків:

1) потреба кардинальної реформи адміністративно-територіального устрою України випливає з невідповідності існуючої системи територіальної організації влади демократичним процесам, принципам народовладдя та стратегічній орієнтації України на загальноєвропейську інтеграцію. Норми Конституції України щодо соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій не можуть бути реалізовані в межах наявного адміністративного поділу.

2) одним зі шляхів відновлення довіри населення до владних структур є проведення реформи адміністративно-територіального устрою з відповідним розподілом відповідальності та повноважень.

3) держава не має можливості цілковито компенсувати брак коштів у тих областях, де рівень розвитку економічного потенціалу нижчий за середній по країні. Уряд не забезпечує фінансування всіх завдань, виконання яких він вимагає від регіональних та місцевих органів влади. В той же час він не дозволяє місцевим органам самостійно забезпечувати фінансування відповідних видатків (ні фінансово, ні юридично). Тому виникає ситуація, коли місцеві органи влади набагато більше зацікавлені у служінні центральному уряду, ніж громадянам свого регіону.

4) потребує зваженого підходу і глибокого обґрунтування з урахуванням існуючих ризиків та необхідних об’єктивних передумов реалізація завдання щодо децентралізації системи управління в державі. Доцільно поетапно реалізовувати принцип децентралізації, починаючи з нижчого рівня адміністративно-територіального устрою, оскільки неможливо одночасно реформувати два рівні управління. Потребують нормативного врегулювання питання статусу регіонів, районів тощо.

5) необхідною передумовою реформи є окреслення моделей соціально-економічного та громадського-політичного розвитку, які будуть лежати в основі адміністративно-територіальної реформи.

6) провідною метою адміністративно-територіальної реформи має бути створення умов для генерування територіями власних доходів на основі всебічного залучення їх власного ресурсного потенціалу. Необхідно створити відповідні організаційно-правові та матеріально-фінансові передумови формування самодостатніх територіальних громад.

7) нагальна потреба у проведенні реформи територіального устрою повинна мати відповідне організаційне, кадрове та правове забезпечення.

8) процес проведення адміністративно-територіальної реформи потребує і відповідного фінансово-економічного обґрунтування.

9) проведення адміністративно-територіальної реформи має відбуватися узгоджено із реформою соціальної сфери та реформою житлово-комунального господарства, оскільки незважаючи на нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів в Україні, соціальні стандарти повинні мати загальнодержавний характер.

10) проведення адміністративно-територіальної реформи передбачає реформування бюджетної сфери. Тому розмежування повноважень між рівнями управління має відбуватися узгоджено із розмежуванням доходів і видатків бюджетів різних рівнів. Це підвищить контроль і відповідальність за надання послуг населенню.