Міжнародна наукова конференція молодих науковців, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, держави і права»

13-14 лютого 2010 р. у м. Львові Львівською лабораторією прав людини та громадянина Інституту, спільно з юридичним факультетом ЛНУ ім. І.Франка було організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію молодих науковців, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, держави і права».

В процесі роботи конференції було розглянуто низку важливих блоків проблем:

 • Механізм забезпечення прав і свобод людини: загальнотеоретичний аспект;
 • Правова реальність та правова дійсність: критерії співвідношення понять;
 • Юридична сутність права особи на захист своїх прав, інтересів та свобод;
 • Право на життя та смертна кара: міжнародний досвід;
 • Право на ефтоназію в контексті права на життя;
 • Проблеми реалізації права особи на інформацію;
 • Проблема взаємозв’язку права на інформацію з іншими конституційними правами людини;
 • Права людини: релігійно-антропологічні інтерпретації;
 • Праворозуміння: герменевтична сутність;
 • Проблема зловживання правом як предмет філософсько-правового дослідження;
 • Право людини на достатній рівень життя в інтерпретації православ’я;
 • Взаємодія приватного і публічного права в юридичній системі України: деякі аспекти проблеми;
 • Ментальні передумови українського правового нігілізму;