Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Актуальні проблеми прав людини, держави і права»

14-15 травня 2010 р. у м. Львові Львівською лабораторією прав людини та громадянина Інституту, спільно з юридичним факультетом ЛНУ ім. І.Франка було організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію студентів та аспірантів «Актуальні проблеми прав людини, держави і права».

В процесі роботи конференції було розглянуто низку важливих блоків проблем:

 • Юридична сутність права особи на захист своїх прав, інтересів та свобод;
 • Механізм забезпечення прав і свобод людини: загальнотеоретичний аспект;
 • Проблеми доступності правосуддя в Україні;
 • Механізм забезпечення права людини на свободу та особисту недоторканість;
 • Право особи на недоторканість житла: поняття та проблеми;
 • Активне виборче право і шляхи його реалізації в Україні;
 • Проблеми визначення поняття та системи економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Категорія законодавчого інтересу в праві України;
 • Інститут компенсації моральної шкоди: порівняльний аналіз англо-американської та вітчизняної правових традицій;
 • Проблеми реалізації права особи на інформацію;
 • Проблема взаємозв’язку права на інформацію з іншими конституційними правами людини;
 • Право на свободу слова;
 • Проблема формування четвертого покоління прав людини;