Міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», 21-22 жовтня 2016 року, м. Харків

21-22 жовтня 2016 року у приміщенні Національної академії правових наук України проводилася міжнародна науково-практична конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», у якій взяли участь науковці Інституту. Організаторами конференції виступили Національна академія правових наук України та Міжнародний Вишеградський Фонд.

Під час конференції обговорювався широкий спектр питань: завдання реформування місцевого самоврядування в аспекті євроінтеграційних прагнень України, місцева демократія в системі європейських цінностей, удосконалення територіальної організації влади на сучасному етапі розвитку України, шляхи оптимізації децентралізації управління на територіальному рівні, регіоналізм та демократизація як основні орієнтири реформування місцевого самоврядування, європейський досвід удосконалення адміністративно-територіального устрою (на прикладі Чехії, Польщі, Угорщини, Словаччини), основні виклики й небезпеки післяреформенного періоду та інші.

Під час конференції з доповідями виступили провідні науковці України, Польщі, Словаччини, Литви, Чехії. Взяли участь у її роботі й науковці Інституту, зокрема, завідуючий науковим відділом конституційно-правових проблем державного будівництва НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, доктор юридичних наук, професор Любченко П.М. з доповіддю «Права і свободи людини у сфері місцевого самоврядування: проблеми правового регулювання та реалізації», а також провідний науковий співробітник сектору порівняльного правознавства з проблем місцевого самоврядування НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування, кандидат юридичних наук, доцент Лялюк О.Ю. з доповіддю «Територіальна громада як елемент територіальної організації влади в Україні». З тезами доповідей можна ознайомитися у збірнику матеріалів конференції, виданому за результатами конференції.