Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХV ювілейні Харківські політологічні читання) «Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація»

3 лютого 2012 року Інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України спільно з Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківською асоціацією політологів була проведена міжнародна науково-теоретична конференція (ХХV ювілейні Харківські політологічні читання) «Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація»

В ході роботи міжнародної науково–теоретичної конференції  було обговорено цілу низку актуальних блоків питань:

– філософсько – методологічні засади вдосконалення сучасних політичних досліджень;

– основні теоретичні засади політико – комунікаційної праксеології;

– українська реальність крізь призму політичної науки;

– політичні спільноти у глобальному світі;

– запровадження механізму консолідації регіональних етнонаціональних інтересів як фактор сталого розвитку України;

– електоральна політологія в Україні: від ґенези до автономізації;

– політична відповідальність соціального суб’єкта;

– розвиток проблеми політично-правового конфлікту в сучасних наукових дослідженнях;

– поняття «суспільне благо» в контексті реалізації правової політики;

– роль права в процесі еволюції громадянського суспільства;

– політико-освітня проблематика як об’єкт  політологічних досліджень;

– трансформація внутрішньогрупової легітимності політичного насилля;

– інтерпретація соціальних дій в дослідженнях політичної науки;

– доктрина субсидіарності: історичні витоки та перспективи застосування у політичних процесах сучасності;

– політична теорія як форма дослідження політики;

– значення політичної науки у сучасному житті;

– основні підходи до класифікації політичних криз;

– політична комунікація: проблема оптимальних методологічних підходів;

– соціологічні дослідження правотворчості;

– політичні цінності в системі політичних відносин сучасної України;

– перспективи консолідації демократії в Україні: завдання для політичних соціологів;

– національне громадянське суспільство як парадигма розвитку сучасної України;

– громадянська війна як внутрішньополітичний конфлікт;

– геополітичні інтереси України у контексті сучасного глобального розвитку;

– глобалізація: питання розподілу переваг;

– феномен глобалізації та основні теорії (моделі) сучасності;

– електоральна політологія як наука про виборчі технології;

– контреліта в електоральному процесі України;

– політична відповідальність як нова політична парадигма цівілізаційного розвитку української держави;

– особливості розвитку партології у сучасних українських реаліях;

– специфіка та виклики еволюції партійної системи України;

– політичні партії: сутність та функції;

– динаміка політичної структуризації українського суспільства;

– політичні партії в умовах технологізації політичного процесу;

– еліта та політична влада: до шляху порозуміння;

– типологія, місце та роль політичної опозиції.

 

За результатами роботи конференції було видано: Політична наука в епоху суспільних перетворень: потенціал і його реалізація: Матеріали міжнародної науково – теоретичної конференції (ХХV Харківські політологічні читання). – Х.: ХАП, НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», НДІ ДБМС НАПрН України, 2012.